Київська міська державна адміністрація

Про нас

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ СПІЛЬНОЇ ДІЇ
"ЗРОБИМО РАЗОМ"

 

Соціальний проект спільної дії "Зробимо разом" передбачає об’єднання зусиль київської міської влади, представників бізнесу та громади міста заради створення комфортного середовища для мешканців і гостей Києва, підвищення якості життя у столиці.

 

Співпраця київської влади та бізнесу у рамках проекту "Зробимо разом" має на меті благоустрій Києва, а саме: упорядкування парків, фасадів будівель, благоустрій вулиць, ремонт пішохідних переходів, оформлення ландшафтного дизайну на окремих ділянках міста, декоративне оздоблення будинків тощо.
 

Представники бізнесу докладатимуть максимум зусиль для реалізації ініційованих ними та відібраних Радою проекту "Зробимо разом" пропозицій стосовно благоустрою міста. Київська влада в рамках чинного законодавства, сприятиме безперешкодному отриманню узгоджень та дозволів, необхідних для реалізації проектів Учасників щодо благоустрою Києва. 


Для об’єднання усіх небайдужих до долі Києва, тих, хто має бажання та можливості приєднатись до проекту "Зробимо разом", створено Інтернет-ресурс  www.zrobymorazom.com.


Саме цей сайт є майданчиком, де можна зареєструвати свій проект або долучитись до існуючого, отримати згоду Наглядової Ради соціального проекту спільної дії "Зробимо разом", підписати Меморандум про співпрацю з київською міською владою та стати частиною соціально активної спільноти, яка здатна конкретними справами підвищувати якість життя киян.


Учасники самостійно визначають об’єм та форму участі у соціальному проекті спільної дії  "Зробимо разом". 


Соціальний проект спільної дії "Зробимо разом" передбачає створення медіа проектів у комунальних ЗМІ, що висвітлюватимуть перебіг реалізації проектів та розповідатимуть про тих, хто змінює обличчя Києва.


Даний проект є відкритим для всіх, хто готовий спільними діями створювати справжню європейську столицю України. Він покликаний привернути увагу суспільства, зокрема мешканців Києва, до проблем міста. Компанії, що братимуть участь у проекті, зобов'язуються сприяти вирішенню цих проблем та продемонструють взірець соціальної відповідальності бізнесу.  

 

 
 

Положення про Наглядову раду

Соціального проекту спільної дії «Зробимо разом»

 

Київ - 2015

 

Положення про Наглядову раду Соціального проекту спільної дії «Зробимо разом» (надалі Проект) визначає повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради. Наглядова рада має на  меті сприяння та контроль при реалізації Проекту.

 

Стаття 1. Загальні положення

 

 

1.1. Наглядова рада є органом Проекту, який здійснює функції контролю та сприяє реалізації соціального проекту спільної дії. 

1.2. Проект передбачає  об’єднання  зусиль київської міської влади та представників бізнесу з метою підвищення  якості життя у столиці, зокрема створення комфортного середовища для мешканців та гостей Києва. 

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Меморандумом, цим Положенням.

1.4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

1.5. Персональний склад Наглядової ради Проекту затверджується розпорядженням Київського міського голови, при цьому не менше половини її персонального складу повинні складати представники громадськості та бізнесу.

 

Стаття 2. Повноваження Наглядової ради

 

2.1. До компетенції Наглядової ради належить:

2.1.1. перевірка прозорості діяльності проекту, а саме цільової спрямованості при реалізації ініціатив;

2.1.2. затвердження пропозицій та ініціатив громадян та бізнесу;

2.1.3. контроль за реалізацією тієї чи іншої ініціативи;

2.1.4. підготовка пропозицій стосовно реалізації тих чи інших ініціатив в рамках проекту;

2.1.5. контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою перевіркою;

2.1.6. інші повноваження, віднесені Положенням до компетенції Наглядової ради.

 

2.2. Наглядова рада має право:

2.2.1. отримувати від посадових осіб, представників бізнесу, необхідні документи та матеріали, перевірка яких стосується реалізації Проекту.

 

2.3. Наглядова рада зобов'язана:

2.3.1. сприяти реалізації Проекту;

2.3.2. всіма своїми діями поширювати у суспільстві інформацію про проект та сприяти розвитку соціальних ініціатив щодо реалізації Проекту.

 

Стаття 3. Склад та порядок формування Наглядової ради

 

 

3.1. Членами Наглядової ради за особистою згодою можуть бути особи, які розділяють мету на цінності Проекту.

3.2. Рішення ради приймаються колегіально  шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, присутніх на її засіданні.

3.3. У випадку вибуття одного з членів зі складу Наглядової ради Проекту ініціативна група  пропонує нову кандидатуру, за погодженням існуючими членами Наглядової ради.

3.4. Голова Наглядової ради обираєтеся шляхом голосування членів наглядової ради абсолютною більшістю голосів.

3.5. Повноваження Голови та членів Наглядової ради достроково припиняються у разі:

3.5.1. власного бажання, за умови письмового повідомлення про це;

3.5.2. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3.5.3. прийняття рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;  

3.5.5. завдання своїми діями шкоди інтересам Проекту.

 

Стаття 4. Організація роботи Наглядової ради

 

4.1. Засідання Наглядової ради можуть скликатися у випадку необхідності, для обговорювання тієї чи іншої ініціативи. Засідання вважається повноважним, якщо у ньому бере участь не менше 2/3 членів наглядової ради.

4.2. Якщо член Наглядової ради з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він повідомляє про це Голову Наглядової ради і засідання може переноситись на іншу дату, але не більше 2 двох разів.

4.3. Кожний член Наглядової ради при голосуванні на своїх засіданнях має один голос. 

4.4. Засідання Наглядової ради скликається його головою за ініціативою хоча б одного члена Наглядової ради. 

 

5. Відповідальність членів Наглядової ради

 

5.1. Члени Наглядової ради Проекту не несуть відповідальності за будь яку нереалізовані ініціативи Проекту, або реалізовані без їх погодження.

5.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України у разі дій які перешкоджають діяльності Проекту, або наносять шкоди репутації Проекту.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Це Положення є невід’ємною частиною Меморандуму Проекту та набуває чинності  з моменту підписання Меморандуму Київським міським головою та хоча б одним з учасників проекту.

6.2. Всі питання, які не врегульовані цим Положенням і внутрішніми документами Проекту, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

ЗМІ про нас